Navigatorul este învechit!

Actualizați navigatorul pentru a vizualiza corect acest site.

Actualizați navigatorul acum!

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: aprilie 2022

Recunoaștem importanța protejării confidențialității și a drepturilor Utilizatorului în ceea ce privește protecția datelor. Internetul este un mijloc foarte puternic în ceea ce privește transmiterea de informații cu caracter personal; din acest motiv, grupul lastminute.com și toate societățile din grup („grupul lm”) se angajează să respecte cu seriozitate legile în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal și la securitatea acestora, pentru a garanta navigarea sigură, controlată și confidențială pentru utilizatorii care vizitează și/sau utilizează site-ul web și/sau utilizează serviciul nostru de comparare (denumiți în continuare: „Utilizatori”).

Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm, utilizăm, prelucrăm și dezvăluim datele personale atunci când accesați și utilizați site-ul nostru și serviciile noastre, în special:

1. Cine este operatorul de date?

2. Ce categorii de date colectăm și folosim?

3. De ce și cum colectăm datele?

4. Cine vede, primește și utilizează datele și unde se pot face toate acestea?

5. Cât timp păstrăm datele?

6. Care sunt drepturile în ceea ce privește protecția datelor și cum pot fi exercitate?

7. Datele de contact ale operatorului de date

8. Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor

9. Informații referitoare la modulele cookie

10. Notificare privind confidențialitatea pentru Facebook

11. Actualizarea și versiunile anterioare ale acestei politici de confidențialitate

 

Acest document informează utilizatorul și despre modul de exercitare a drepturilor sale (inclusiv dreptul de a se opune cu privire la o parte din gestionarea datelor efectuată de noi). Mai multe informații despre drepturi și modul de exercitare a acestora sunt furnizate în paragrafele următoare.

În cazul în care această politică de confidențialitate include un termen care nu este definit în mod specific (cum ar fi „Serviciu” sau „Site web”), se înțelege că definiția acestui termen este cea adoptată în condițiile contractuale de serviciu ale Societății.

 

1. Cine este operatorul de date cu caracter personal?

După cum se indică în Condițiile generale privind utilizarea site-ului, serviciile oferite prin intermediul acestuia din urmă sunt furnizate de Blue SAS, care este proprietarul site-ului. Prin urmare, în cazul în care termenii „Societate”, „noi”, „al nostru/a noastră” sau „operator de date” sunt prezenți în această politică de confidențialitate, aceștia se referă în special la:

Blue SAS, o societate înființată în conformitate cu legislația franceză, cu număr de înmatriculare 490 641 354 și având sediul social la 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Franța, care este operatorul de date cu caracter personal al Utilizatorilor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare: „Societatea”, „noi”, „al nostru/a noastră”, „operator de date cu caracter personal”).

2. Ce categorii de date colectăm și folosim?

Dacă vizitați site-ul și utilizați serviciul de comparare („Utilizator”), colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

2.1. Datele cu caracter personal furnizate de utilizator 

 • Datele cu caracter personal care ne-au fost partajate, inclusiv informațiile conținute în comentarii, mesajele trimise prin telefon către serviciul nostru de asistență tehnică (acolo unde este disponibil) sau prin intermediul rețelelor de socializare.

 • Mai precis:

  • Atunci când există un contact între noi și Utilizator prin intermediul Serviciului de asistență  (acolo unde este disponibil) sau prin e-mail, putem colecta: datele personale furnizate de Utilizator atunci când Utilizatorul se conectează cu noi, inclusiv numele și numele de utilizator, numărul de telefon, adresa de e-mail.

  • Când descărcați și utilizați aplicația: nu colectăm direct date cu caracter personal de la Utilizator. Cu toate acestea, rețineți că unele informații vor fi partajate cu Facebook (par. 11.2 din prezenta politică de confidențialitate). Prin instalarea aplicației noastre, declarați că ați citit și ați acceptat politica de confidențialitate și termenii și condițiile aplicației.

Datele cu caracter personal menționate mai sus, atunci când sunt solicitate, sunt necesare pentru executarea corectă a contractului dintre noi și Utilizator și pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile legale, cu excepția cazului în care depindem de consimțământul persoanei vizate ca temei juridic pentru prelucrare și pentru interesul nostru legitim. Fără ele este posibil să nu putem oferi toate serviciile necesare.

Este important ca toate datele cu caracter personal pe care le furnizați să fie corecte și exacte. Aceasta include, însă fără limitare, asigurarea faptului că datele de contact pe care le deținem (inclusiv adresa de e-mail) sunt întotdeauna corecte.

 

2.2. Datele cu caracter personal colectate automat de site-ul nostru, prin telefon și/sau de către terți

 • Colectăm informații referitoare la vizitele pe site-ul web și la utilizarea site-ului web de către Utilizator, cum ar fi dispozitivul și browserul utilizat, adresa IP sau numele de domeniu ale computerelor conectate la site-ul web, adresele în notarea URI a solicitărilor efectuate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a transmite solicitarea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul informatic utilizat, data și ora vizitei, durata vizitei, site-ul de recomandare și calea de navigare pe site-ul web referitoare la vizită și interacțiunile de pe site-ul web în sine, inclusiv serviciile și ofertele de care utilizatorul este interesat. Rețineți că este posibil să asociem aceste informații cu contul Utilizatorului.

Pentru mai multe informații despre scopurile pentru care colectăm și utilizăm aceste informații, consultați paragraful referitor la modulele cookie din prezenta politică de confidențialitate (9. Informații referitoare la modulele cookie). Rețineți că informațiile cu caracter personal pot fi legate și de modulele cookie, de exemplu, pentru a permite păstrarea căutărilor de călătorie în contul personal, atunci când vă înregistrați pentru serviciu și/sau pentru a colecta informații despre modul în care utilizați produsele și serviciile noastre.

 • Este posibil să monitorizăm apelurile către serviciul nostru de asistență  (acolo unde este disponibil), pentru controlul calității, analiză, instruirea personalului și/sau pentru a ne proteja în caz de litigii juridice. Oricare dintre datele cu caracter personal obținute de la Utilizator în timpul apelului vor fi prelucrate în conformitate cu această politică de confidențialitate.

 • În măsura permisă de legislația aplicabilă, este posibil să primim informații suplimentare referitoare la Utilizator, precum informații pentru detectarea fraudei și avertismente de la furnizori de servicii și/sau parteneri terți pentru activitățile noastre de prevenire a fraudei.

 

3. De ce colectăm datele?

În termeni generali, utilizăm datele personale pentru a furniza serviciile solicitate, pentru a oferi asistență clienților, pentru a raporta modificări importante pe site-ul nostru și pentru a propune conținut și reclame care credem că ar putea fi de interes pentru Utilizator. Mai precis:

De ce?

A. Pentru a crea și menține relația contractuală stabilită pentru furnizarea serviciului solicitat în toate fazele sale și prin orice posibilă completare și modificare sau pentru a acționa la cererea Utilizatorului în legătură cu măsurile precontractuale (de exemplu, pentru a răspunde îndoielilor și preocupărilor Utilizatorului). Informațiile referitoare la furnizarea serviciului și/sau pentru a oferi Utilizatorului clarificări sau asistență pot fi trimise prin e-mail, telefon sau alte tehnologii similare.

Pe ce temei legal?

Pentru executarea unui contract sau pentru aplicarea de măsuri în legătură cu un contract (respectiv, pentru prestarea serviciilor solicitate și/sau pentru a oferi Utilizatorului clarificări sau asistență)

 

De ce?

B. N/A 

 

De ce?

C. Pentru a respecta cerințele legale, de reglementare și de conformitate și pentru a răspunde solicitărilor din partea autorităților guvernamentale sau autorităților de aplicare a legii care efectuează o investigație.

Pe ce temei legal?

Pentru a respecta legea (de exemplu, pentru a partaja date cu caracter personal cu autoritățile de reglementare)

 

De ce?

D. Pentru a efectua analize statistice agregate pe grupuri anonime, astfel încât să puteți vedea cum sunt utilizate site-ul nostru web și serviciile noastre și pentru a verifica performanța activității noastre. 

Pe ce temei legal?

Pentru a urmări interesele noastre legitime (de exemplu, pentru a ne îmbunătăți site-ul, funcțiile și serviciile)

 

De ce?

E. N/A 

 

De ce?

F. N/A

 

De ce?

G. N/A 

 

De ce?

H. Pentru a menține securitatea site-ului și a sistemelor noastre și pentru a preveni și a detecta incidentele de securitate și alte infracțiuni.

Pe ce temei legal?

Pentru a urmări interesele noastre legitime (de exemplu, pentru a asigura securitatea site-ului nostru)

 

De ce?

I. Pentru a verifica respectarea termenilor și condițiilor noastre și pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță.

Pe ce temei legal?

Pentru a urmări interesele noastre legitime (de exemplu, în conformitate cu termenii și condițiile noastre, pentru protecția drepturilor noastre în caz de litigii sau reclamații)

 

De ce?

J. Pentru a adapta și personaliza reclamele și notificările de marketing online pe baza informațiilor colectate prin intermediul modulelor cookie și legate de utilizarea de către Utilizator a site-ului web, a serviciilor și a altor site-uri (pentru mai multe informații, consultați paragraful privind modulele cookie din prezenta politică de confidențialitate).

Pe ce temei legal?

În cazul în care Utilizatorul își dă consimțământul (de exemplu, prin intermediul bannerului privind modulele cookie sau prin setările browserului)

 

De ce?

K. Dacă legea aplicabilă permite acest lucru, putem monitoriza apelurile de la și către Serviciul nostru de asistență în scopul controlului calității, al analizei și instruirii personalului.

Pe ce temei legal?

Pentru a ne urmări interesele legitime (de exemplu, pentru a ne îmbunătăți Serviciul de asistență)

 

În cazul în care prelucrarea informațiilor cu caracter personal se bazează pe un interes legitim, efectuăm o investigație pentru a ne asigura că interesul nostru în utilizarea datelor este legitim și că interesele noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor fundamentale de confidențialitate ale Utilizatorului („evaluare comparativă”). Informații suplimentare privind evaluarea comparativă pot fi obținute contactând responsabilul nostru cu protecția datelor, la adresa de e-mail [email protected].

 

4. Cine vede, primește și utilizează datele și unde se pot face toate acestea?

4.1. Categorii de destinatari ai datelor

Partajăm datele cu caracter personal, în scopurile descrise în această politică de confidențialitate, cu următoarele categorii de destinatari:

 • angajații și/sau colaboratorii noștri autorizați care oferă servicii de asistență și consultanță în domeniile administrației, produselor, consultanței juridice, Serviciului de asistență (acolo unde este disponibil) și sistemelor IT, precum și personalului responsabil cu întreținerea rețelei și echipamentelor noastre hardware și software; companiile aeriene, hotelurile, companiile de închirieri auto, societățile de asigurări, operatorii de turism și orice altă parte căreia este necesar să i se comunice date cu caracter personal pentru a furniza serviciul solicitat de Utilizator și/sau Client și care vor funcționa ca operatori de date independenți. Rețineți că, în conformitate cu noile reglementări introduse în Statele Unite și în alte țări, companiile aeriene trebuie să permită accesul autorităților vamale și de frontieră la datele pasagerilor zborurilor. Din acest motiv, în anumite situații, putem comunica autorităților competente din țările care fac parte din itinerariul de călătorie al Clientului datele colectate cu privire la pasagerii incluși în rezervare, dacă acest lucru este impus de legislația locală;

 • Furnizorii noștri de servicii terți (inclusiv alte entități ale grupului lastminute.com) care prelucrează date cu caracter personal în numele și sub îndrumarea noastră în scopurile de mai sus, acționând în calitate de operatori de date, de exemplu, care furnizează Societății servicii IT și de găzduire, centre de apel și asistență, servicii analitice și de administrare etc.;

 • Platformele sociale cu care avem o colaborare comercială, dacă este solicitată în mod expres de către Utilizator (de exemplu, atunci când partajați informații generate de site-ul nostru pe astfel de platforme), atunci când descărcați aplicația noastră prin consimțământ, prin intermediul politicii noastre de confidențialitate sau prin intermediul platformelor sociale, la partajarea de către noi cu acești parteneri a informațiilor referitoare la activitatea online, chiar și atunci când nu ați accesat platforma de socializare sau atunci când astfel de parteneri comerciali care ne oferă capacități funcționale ne solicită, în conformitate cu dreptul lor obținut, specificații despre dispozitivul pe care a fost instalată aplicația.  Informațiile partajate vor fi guvernate de politica de confidențialitate a rețelelor de socializare. Autoritățile competente, în cazul în care acest lucru este impus de reglementările în vigoare.

 • autoritățile competente și autoritățile terțe de aplicare a legii, în cazul în care acest lucru este necesar pentru aplicarea condițiilor noastre de utilizare și pentru protejarea și apărarea drepturilor noastre sau a bunurilor noastre sau a drepturilor și bunurilor terților;

 • terțe părți care primesc datele (de exemplu, consultanți de afaceri, profesioniști în furnizarea de servicii de verificare fiscală („due diligence” sau care estimează valoarea și capacitățile activității), dacă este necesar în legătură cu vânzările afacerii noastre sau ale activelor sale (eventualitate în care datele vor fi comunicate consultanților noștri și consultanților oricărui potențial cumpărător și vor fi transferate noilor proprietari).

 

Lista completă a persoanelor cărora le pot fi comunicate date cu caracter personal este disponibilă la sediul nostru social și poate fi solicitată în scris la adresa [email protected].

4.2. Transferul internațional de date

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se va face la sediul social al operatorului de date (a se vedea punctul 1), pe serverele grupului lastminute.com și în birourile oricăror alte persoane cărora le pot fi transmise datele în scopul furnizării serviciilor solicitate operatorului de date.

Pentru că suntem o companie de turism internațională, transferăm date cu caracter personal și către:

 • țările din afara Spațiului Economic European (SEE) care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, cum ar fi Elveția, în conformitate cu „deciziile privind caracterul adecvat” ale Comisiei Europene care recunosc protecția oferită de unele țări ca fiind adecvată;

 • țări din afara Spațiului Economic European (SEE) în care legislația privind protecția datelor poate oferi mai puțină protecție decât legislația din SEE. Acest lucru se întâmplă atunci când:

  • comunicăm datele către operatori de date independenți care pot prelucra datele în afara SEE în vederea furnizării serviciului solicitat de către Utilizator;

  • comunicăm datele furnizorilor noștri de servicii care acționează în calitate de operatori de date în numele nostru și care se pot afla în țări din afara SEE, i. Atunci când au loc astfel de transferuri, ne asigurăm că ele se realizează în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate și că acest lucru este guvernat de clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană pentru a asigura o protecție adecvată a persoanelor vizate. Furnizorii noștri, care acționează în calitate de operatori de date, pot fi implicați în activități precum răspunsul la solicitări, furnizarea de servicii de publicitate și marketing în numele nostru și furnizarea de servicii de asistență prin intermediul comunicațiilor electronice sau al centrelor de apel.

În cazul în care Utilizatorul dorește detalii suplimentare cu privire la măsurile de protecție instituite, ne poate contacta în scris la [email protected]

 

5. Cât timp păstrăm datele?

Păstrăm datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile și pentru a desfășura activitățile descrise în această politică de confidențialitate sau în alt mod comunicat Utilizatorului sau atâta timp cât este permis de legislația aplicabilă. Informații suplimentare privind perioada de păstrare pot fi găsite aici:

 

Document

E-mailul Serviciului de asistență, inclusiv solicitările/reclamațiile Utilizatorului prin e-mail

Perioada de păstrare

10 ani

Data de început

De la data trimiterii e-mailului

 

Document

Rapoarte sau reclamații

Perioada de păstrare

10 ani

 

DATE COLECTATE PRIN ETICHETARE

Document

Module cookie tehnice

Perioada de păstrare

Max. 3 ani

Data de început

De la data navigării pe site-ul nostru

 

Document

Module cookie non-tehnice

Perioada de păstrare

Max. 1 an

Data de început

De la data consimțământului persoanei vizate

 

6. Care sunt drepturile în ceea ce privește protecția datelor și cum pot fi exercitate?

Vă puteți exercita drepturile garantate de Regulamentul UE 2016/679 (articolele 15-22), inclusiv drepturile la:

Denumirea dreptului

Dreptul de acces

Conținut

Primirea confirmării existenței datelor cu caracter personal, accesarea conținutului lor și obținerea unei copii.

 

Denumirea dreptului

Dreptul la rectificare

Conținut

Actualizarea, rectificarea și/sau corectarea datelor cu caracter personal.

 

Denumirea dreptului

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat și dreptul la limitare

Conținut

Solicitarea ștergerii datelor sau limitării datelor care au fost prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a celor pentru care stocarea nu este necesară în scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate; dacă am făcut publice datele cu caracter personal, Utilizatorul are și dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și adoptarea de măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa ceilalți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal cu privire la cererea de ștergere a oricărui link, a oricărei copii sau a oricărei reproduceri a acestor date cu caracter personal.

 

Denumirea dreptului

Dreptul la portabilitatea datelor

Conținut

Primirea într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, a unei copii a datelor cu caracter personal furnizate Societății în scopul unui contract sau cu consimțământul Utilizatorului și solicitarea transferării acestor date cu caracter personal către un alt operator de date.

 

Denumirea dreptului

Dreptul de revocare a consimțământului

Conținut

 În cazul în care ne bazăm pe consimțământul Utilizatorului, acesta din urmă va avea întotdeauna posibilitatea de a revoca acest consimțământ, deși este posibil să avem alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor menționate anterior în alte scopuri.

 

Denumirea dreptului

Dreptul de a obiecta, în orice moment

Conținut

Dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe (în special în cazurile în care nu este necesară prelucrarea datelor pentru a îndeplini cerințele contractuale sau legale sau în cazul în care Societatea utilizează aceste date pentru activități de marketing direct.

 

Denumirea dreptului

Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată; inclusiv profilarea

Conținut

Este întotdeauna posibil să se solicite efectuarea unui proces de luare a deciziilor manual, să se exprime opinia sau să se conteste deciziile bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care astfel de decizii produc efecte juridice sau de altă natură.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi în orice moment, în următoarele moduri:

 • contactându-ne prin e-mail la [email protected].

 • În ceea ce privește reclamele online direcționate și retragerea consimțământului, vă rugăm să consultați secțiunea privind modulele cookie din această politică de confidențialitate.  

 

Dacă vă exercitați drepturile menționate mai sus în temeiul GDPR, vom respecta solicitarea Utilizatorului, luând în considerare informațiile cu caracter personal deținute de toate societățile care fac parte din grupul lastminute.com.

 

Drepturile referitoare la datele cu caracter personal pot fi limitate în anumite situații. De exemplu, în cazul în care îndeplinirea acestei solicitări dezvăluie datele cu caracter personal ale unei alte persoane sau dacă există cerințe legale sau motive legitime imperioase, putem continua să prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni s-a cerut să le ștergem.

De asemenea, există dreptul de a depune o plângere în cazul în care considerați că informațiile dvs. cu caracter personal au fost prelucrate în mod necorespunzător. Invităm utilizatorul să ne contacteze mai întâi pe noi, dar este dreptul său, în măsura în care acest drept se aplică în cazul său, să depună o plângere direct la autoritatea de supraveghere responsabilă cu protecția datelor.

 

7. Datele de contact ale operatorului de date.

Datele de contact ale operatorului de date menționat mai sus sunt:

Blue SAS, societate de drept francez cu sediul social la adresa 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Franța (R.C.S nr. 490 641 354)

 

8. Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor

Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi găsit la următoarele adrese:

[email protected] 

75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Franța

 

9. Informații referitoare la modulele cookie

Pentru mai multe informații despre modulele cookie, consultați Politica noastră privind modulele cookie.

 

10. Notificare privind confidențialitatea pentru Facebook

10.1. Audiența personalizată a Facebook - Pixelii Facebook

Folosim funcția de remarketing „audiență personalizată” a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 sau, dacă utilizatorul locuiește în UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda). Această funcție ne permite să arătăm Utilizatorilor care vizitează site-ul nostru, atunci când vizitează Facebook, reclame bazate pe interese („Reclame pe Facebook”) și să analizăm aceste reclame de pe Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață, pentru a optimiza anunțurile viitoare. Acest lucru ne permite să propunem reclame mai relevante.

În acest scop, folosim așa-numitul pixel Facebook pe site-ul nostru.

Atunci când un utilizator vizitează site-ul nostru web și efectuează o acțiune, pixelul Facebook activează și raportează acea acțiune. Acest lucru ne va anunța când un utilizator a întreprins o acțiune după vizualizarea anunțului nostru Facebook. De asemenea, vom putea contacta din nou același utilizator utilizând audiența personalizată. Acești pixeli permit urmărirea comportamentului utilizatorului după ce a fost redirecționat către site-ul nostru web, făcând clic pe reclama de pe Facebook. Acest lucru ne va anunța când un utilizator a întreprins o acțiune după vizualizarea anunțului nostru Facebook. De asemenea, vom putea contacta din nou același utilizator folosind audiența personalizată.

Prin urmare, acest lucru ne permite să măsurăm eficacitatea reclamelor de pe Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață. Datele colectate în acest mod sunt anonime, adică nu ne permit să vedem datele cu caracter personal ale utilizatorilor individuali. Cu toate acestea, aceste date sunt stocate și prelucrate de Facebook, motiv pentru care ne informăm utilizatorii, pe baza cunoștințelor noastre despre situație. Facebook ar putea conecta aceste informații la contul de Facebook al utilizatorului și, de asemenea, le-ar putea utiliza în propriile scopuri promoționale, în conformitate cu politica de date a Facebook  https://it-it.facebook.com/policy.php. Astfel de date pot autoriza Facebook și partenerii săi din interiorul sau din afara Facebook. De asemenea, un modul cookie poate fi stocat pe computerul Utilizatorului în aceste scopuri.

10.2. SDK Facebook

În aplicația noastră, folosim kitul de dezvoltare software (Software Development Kit, SDK) al Facebook. SDK Facebook este livrat și gestionat de Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA sau, în cazul în care utilizatorul locuiește în UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Prin această integrare, putem conecta diverse servicii de pe Facebook cu aplicația noastră (de exemplu, Facebook Analytics, reclame Facebook, accesul la Facebook prin SDK, Facebook Account Kit, partajare pe Facebook, API a Facebook Graph și Facebook App Events).

Mai exact, am conectat următoarele servicii ale Facebook SDK cu aplicația noastră:

Accesare cu Facebook: pentru a oferi utilizatorului posibilitatea de a se înregistra sau de a se conecta prin contul său de Facebook

Facebook App Events: pentru a înțelege acțiunile persoanelor în aplicația noastră și pentru a măsura eficacitatea reclamelor din aplicație pe dispozitivul mobil al utilizatorului. Folosim acest serviciu pentru a evalua amploarea campaniilor noastre publicitare și utilizarea SDK al Facebook. Facebook ne pune la dispoziție doar o analiză agregată a comportamentului utilizatorilor aplicației noastre.

În plus, deoarece aplicația noastră este legată de serviciile SDK Facebook, trebuie să respectăm politicile Facebook, care ne impun să partajăm următoarele date ale Utilizatorului cu Facebook atunci când descărcați aplicația, chiar și atunci când nu v-ați conectat la platforma socială:

 • date de identificare online anonime;

 • informații care confirmă descărcarea efectivă a aplicației noastre;

 • tipul de dispozitiv utilizat pentru descărcarea aplicației;

 • denumirea modelului de dispozitiv;

 • zona geografică;

 • fusul orar;

 • furnizorul de conexiune la internet;

 • dimensiunea și definiția ecranului dispozitivului;

 • CPU core al dispozitivului;

 • memoria externă în Gb a dispozitivului;

 • spațiul liber în Gb pe memoria externă a dispozitivului;

 • fusul orar al dispozitivului

Prin descărcarea aplicației noastre, Utilizatorul declară că este de acord cu comunicarea datelor către Facebook în modul menționat mai sus.

Mai multe informații despre SDK Facebook pentru iOS pot fi găsite aici:https://developers.facebook.com/docs/ios Pentru Android, consultați: https://developers.facebook.com/docs/android.

Puteți verifica și modifica starea conexiunii la Facebook și privilegiile de acces aferente aplicațiilor noastre în orice moment prin setările profilului dvs. Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Dacă doriți să ștergeți linkul dintre Facebook și aplicația noastră, trebuie să vă conectați la Facebook și să faceți modificările necesare în setările profilului dvs.

 

11. Actualizarea și versiunile anterioare ale acestei politici de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, în conformitate cu prezentul paragraf. Dacă modificăm această politică de confidențialitate, vom posta politica de confidențialitate revizuită pe site-ul nostru web și vom actualiza data „ultimei actualizări” de la începutul acestei politici de confidențialitate.

Versiunile anterioare ale acestei politici de confidențialitate sunt disponibile aici.

Înregistrează-te gratuit pentru a primi ultimele actualizări de călătorie.
Clic pe Permite când apare mesajul despre Notificări.